icon-arrow icon-close icon-clock icon-linkedin quotation-mark select

Bouwinvest - Compliance Officer - Amsterdam - succesvol ingevuld

Bouwinvest Amsterdam

Met een totaal belegd vermogen van € 12,1 miljard is Bouwinvest één van de grootste internationale Nederlandse vastgoedvermogensbeheerders voor institutionele investeerders. Zij beheren een gediversifieerd palet van drie internationale mandaten in Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific en vijf Nederlandse sectorfondsen.

Bouwinvest belegt voor de lange termijn, op verantwoorde wijze, met oog voor de wereld om ons heen. Zo investeert Bouwinvest binnen de vastgoedportefeuilles nadrukkelijk in duurzaamheid en de toepassing van (nieuwe) technologieën.

Ca. 200 gedreven professionals zijn de drijvende kracht achter het succes. Vanuit een betrokken en kennis gedreven team met een passie voor vastgoed werken zij gezamenlijk aan één doel: een optimaal financieel en maatschappelijk rendement behalen voor de klant. Klantgerichtheid staat voorop en dat begint bij de medewerkers. Openheid en resultaatgerichtheid zijn onderdeel van Bouwinvest’s DNA.

Reageer op deze vacature

Positie

 • Samen met je collegae binnen Compliance ben je verantwoordelijk voor het compliance beleid. Naast inhoudelijke kennis van financiële wet- & regelgeving staan competenties zoals samenwerken, ondersteunen en organisatiesensitiviteit hierbij centraal. De Senior Compliance Officer is een praktische doener die gericht is op het behalen van resultaten en vooraf afgesproken doelstellingen. Hij/zij is op de hoogte van externe ontwikkelingen relevant voor de organisatie, kijkt welke werkzaamheden in dat kader nodig zijn en informeert de organisatie gevraagd en ongevraagd.
 • De Compliance Officer heeft een brede interesse en vindt het leuk om te schakelen tussen verschillende werkzaamheden en onderwerpen. Hij/zij beschikt over goede communicatieve vaardigheden, beweegt zich makkelijk binnen de organisatie en vindt het leuk om kennis te delen via presentaties en bewustwordingsactiviteiten.
 • Compliance is het aanspreekpunt en adviseur voor de directie / management en medewerkers voor alle compliance (gerelateerde) aangelegenheden, zoals:
 • Het toezien op de naleving van de relevante wet- en regelgeving, interne regelgeving en het integriteitbeleid van Bouwinvest en van de vastgoedfondsen en vastgoedportefeuilles waar Bouwinvest fondsmanager en/of bestuurder van is
 • Het ervoor zorgdragen dat compliance een geïntegreerd onderdeel is van de bedrijfsvoering
 • Het leveren van een bijdrage aan het uitvoeren van het risico analyse proces
 • Het uitvoeren van het monitoring & testing programma van de compliance functie
 • Het signaleren van regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van integriteit en compliance en deze vertalen naar operationele gevolgen voor de organisatie
 • Het herijken van regelingen, werkinstructies en compliance gerelateerde documenten en het beheer van de verschillende registraties, zoals nevenfuncties
 • Het adviseren van medewerkers en management
 • Het creëren van bewustwording in de organisatie voor compliance, onder andere door het (mede) geven van trainingen en het geven van input voor intranet-items.

 

Gewenste achtergrond

 • Je beschikt over een afgeronde WO opleiding Nederlands recht, bedrijfseconomie of accountancy aangevuld met een relevante Compliance opleiding (of bent bereid deze te halen), zoals Leergang Compliance Professional (NCI) of Leergang Corporate Compliance (VU Amsterdam).
 • Als Compliance officer heb je ten minste 2-5 jaar relevante werkervaring binnen de financiële sector en ben je goed op de hoogte van Compliance wet- en regelgeving (AIFMD, Wft, Wwft en AVG).
 • Daarnaast ben je bekend met de werking van AO/IC en risicomanagement en bezit je over kennis van en ervaring met Governance Risk en Compliance (GRC) tooling/systemen.
 • Als Compliance Officer heb je oog voor de bredere context / lange termijn van Compliance. Je kan (potentiele) problemen signaleren, verbanden leggen en je weet oorzaak en gevolg van elkaar te scheiden.
 • Je bent onafhankelijk in je oordeelsvormingen en durft een eigen standpunt in te nemen, draagvlak te creëren, waarbij je ten alle tijden open blijft staan voor andermans mening.
 • Je bezit stijlflexibiliteit, hebt ook oog voor non-verbale informatie en vraagt door op onduidelijkheid. Je werkt op een effectieve wijze teneinde een gezamenlijk resultaat te bereiken. Je bent je bewust van de impact van Compliance op de gehele Bouwinvest organisatie.

 

Geïnteresseerd in deze vacature?