icon-arrow icon-close icon-clock icon-linkedin quotation-mark select

Hogeschool Inholland - Directeur Finance, Business Control & Studentenadministratie - succesvol ingevuld

Hogeschool Inholland Randstad

Voor Hogeschool Inholland, een hogeschool met acht vestigingen, verspreid over Noord- en Zuid Holland, zijn wij op zoek naar een Directeur Finance, Business Control & Studentenadministratie (FB&C). Een positieve, stevige, verbindende, gestructureerde, resultaatgerichte en maatschappelijk betrokken Directeur FB&C, die verantwoordelijk is voor de afdelingen Finance, Business Control en de Centrale Studentenadministratie (CSA) binnen Inholland.

Inholland wil graag met onderwijs en onderzoek bijdragen om de wereld waarin we leven duurzamer en veerkrachtiger te maken. Door de unieke positie en de sterke verbinding met partners en werkveld is Inholland ervan overtuigd impact te maken; ‘samen werken we aan een vitale metropool’. De hogeschool heeft de schaalvoordelen van een grote organisatie, en zijn de kleinschalige vestigingen en opleidingen toch altijd persoonlijk en dichtbij.

Mensen maken de school, dat zie je, dat voel je. Overal en altijd. Of je nu docent, conciërge, teamleider of Directeur FB&C bent; bij Inholland ben je geen nummer, werknemer, medewerker, baas of manager. Je bent collega en bovenal mens. Een mens die wordt aangemoedigd om met een open blik naar de omgeving te kijken en die tegelijk wordt uitgedaagd verder te groeien en ontwikkelen. We creëren een vertrouwde leer- en werkomgeving waarin studenten en collega’s zich thuis, gezien, gekend en erkend voelen. Persoonlijk en dichtbij. Inholland omarmt een grote verscheidenheid aan studenten en collega’s. ‘Juist in onze verschillen zit onze kracht’.

Reageer op deze vacature

Positie

Vanuit het nieuwe strategisch plan 2022 – 2027 ligt er voor de nieuwe directeur een change opdracht en een uitdaging om vanuit alle nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs een verantwoordelijkheid, om Inholland financieel te monitoren en op koers te houden en met de afdeling hier proactief op in te spelen.

De afdeling bestaat uit om en nabij 53FTE verdeeld over drie teams. De Directeur FB&C is verantwoordelijk voor het stroomlijnen van de dagelijkse gang van zaken en voor het doorontwikkelen, moderniseren en implementeren van het financieel beleid.

Hij/ zij/ hen is de sparringpartner van de directeuren en (de leden van) het College van Bestuur, in het bijzonder die van het CvB-lid met de portefeuille Bedrijfsvoering. Vanuit een duidelijke visie op finance en ervaring binnen het finance domein is hij/ zij/ hen in staat om mee te denken over en te anticiperen op toekomstige kansen, uitdagingen en geeft inkleuring aan vergezichten. De Directeur FB&C is onderdeel van het directieteam van bestuurders, hogeschooldirecteuren en andere stafdirecteuren. Gezamenlijk streven zij naar het behalen van de organisatiedoelstellingen, zijn ze verantwoordelijk voor het formuleren van de organisatiestrategie en het -beleid. De Directeur FB&C draagt vanuit zijn/ haar/ hun rol bij aan domein-overstijgende thema’s. De Directeur FB&C heeft goede relaties met de hogeschooldirecteuren en fungeert als sparringpartner voor hen. 

De Directeur FB&C geeft direct leiding aan de managers van de teams Finance, Business Control en Centrale Studentenadministratie (CSA). Daarnaast geeft hij/ zij/ hen ook functioneel leiding aan een groep van controllers die hiërarchisch onder de hogeschooldirecteuren vallen.

De Directeur FB&C zorgt er voor dat het financieel beleid van de organisatie en de bedrijfsprocessen worden ontwikkeld en gerealiseerd. Hij/ zij/ hen heeft oog voor kennis-, efficiency-, en procesverbetering aan zowel de kant van kwaliteit, als mensen, systemen en data. Uiteraard met respect en oog voor wat er al bestaat. Hierin geeft hij/ zij/ hen heldere, duidelijke en voorwaartsgerichte sturing aan de financiële organisatie. Hij/ zij/ hen zorgt er voor dat de directies en bestuur de juiste informatie ter beschikking hebben om de organisatie zo optimaal mogelijk te kunnen sturen.

De Directeur FB&C is een inspirerende leider, die zorgdraagt voor een goed draaiende dienst met aandacht voor ontwikkeling en het welzijn van het team, de verdere doorontwikkeling van de financiële functie binnen Inholland, het vergroten van de zichtbaarheid van de afdeling en het mee ontwikkelen van finance met de bewegingen van de organisatie en de markt. De Directeur FB&C draagt actief bij aan het wendbaar maken en houden van de organisatie. Hij/ zij/ hen vertaalt het strategisch beleid naar meerjarenplannen, implementatieplannen, richtlijnen en procedures. Gevraagd en ongevraagd adviseert de Directeur FB&C het College van Bestuur en de mede directieleden.

Van de Directeur FB&C wordt verwacht dat hij/ zij/ hen actief deelneemt als expert binnen voor Inholland relevante commissies, projecten, samenwerkingsverbanden en werkgroepen. Relevante trends en ontwikkelingen worden ook op deze wijze nauwgezet gevolgd. Daarnaast is er voor de Directeur FB&C ruimte voor het vormen van (internationale) netwerken en samenwerkingsverbanden, het positioneren van Inholland binnen deze netwerken en -verbanden en vanuit deze initiatieven het actief bijdragen aan het behalen en uitdragen van de organisatiedoelstellingen.

De Directeur FB&C heeft contact met zowel interne als externe stakeholders en neemt zitting in de Audit-commissie van de Raad van Toezicht. Naast de reguliere taken en verantwoordelijkheden heeft de Directeur FB&C ook een actieve rol in de aansturing en uitvoering van complexe multidisciplinaire projecten. Innovatie staat hoog op de agenda en er wordt verwacht dat de Directeur FB&C constant inspeelt op de externe omgeving, er zijn continue veranderende maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen die ook van invloed kunnen zijn op de financiële organisatie.

 

Gewenste achtergrond

Vanuit je deskundigheid en betrokkenheid weet je waardering te verwerven voor de rol die finance speelt binnen de organisatie. Gevraagd en ongevraagd adviseer je op strategisch en tactisch niveau vanuit een Inholland brede blik en je draagt daarmee zorg voor een geaccepteerd kritisch geweten van de organisatie.

Wat neem je mee om succesvol te zijn in deze baan:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • > 10 jaar werkervaring opgedaan in finance posities binnen professionele organisaties.
 • een combinatie van Financial Control en Business Control ervaring.
 • Ervaring met het aansturen van grote teams.
 • Ervaring met het professionaliseren van finance.
 • Diepgaande en actuele kennis van huidige ontwikkelingen op finance over de volle breedte van het vak.
 • Kennis van financiële systemen, data gedreven.
 • Excellente presentatie vaardigheden.
 • Analytische vaardigheden.
 • Executiekracht, nieuwsgierigheid en een oplossingsgerichte mindset.
 • Ontwikkelen van mensen.
 • Bewezen strategisch inzicht en visie.
 • Gevoel voor verhoudingen.
 • Intrinsieke motivatie om bij te dragen aan de doelstellingen van Hogeschool Inholland.
 • Past goed in een resultaatgerichte, mensgerichte, hoog op samen en laag op ego cultuur.
 • Een mooie combinatie van samenwerkingsgericht en objectief en onafhankelijk.

 

Arbeidsvoorwaarden

Hogeschool Inholland biedt een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden. Inholland volgt de cao voor het HBO. Bovenop het salaris ontvang je 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. Hybride werken wordt omarmd en hierin wordt een goede thuiswerkplek gefaciliteerd. Bij een werkweek van 40 uur heb je recht op 428 verlofuren (53,5 vakantiedagen).

 

 

 

Geïnteresseerd in deze vacature?