icon-arrow icon-close icon-clock icon-linkedin quotation-mark select

DNB - Divisiedirecteur Betalingsverkeer & Marktinfrastructuur - Amsterdam

DNB Amsterdam

De Nederlandsche Bank is de centrale bank van Nederland alsmede de prudentieel toezichthouder. Als overkoepelende taak heeft zij het bevorderen van de financiële stabiliteit in Nederland en, in samenwerking, internationaal. Belangrijke pilaren onder de financiële stabiliteit zijn prijsstabiliteit, een veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer, duurzaam economisch beleid en solide en betrouwbare financiële instellingen in een betrouwbaar financieel stelsel.

De divisie Betalingsverkeer & Marktinfrastructuur bestaat uit 4 afdelingen en daarnaast de collega’s van het TIBER-NL programma en de Cyber Intelligence Unit. Marktinfrastructuur beleid die zich richt op het beleid m.b.t. marktinfrastructuren van het betalings- en effectenverkeer. De afdeling Betalingsverkeer Beleid die verantwoordelijk is voor de beleidsvoorbereiding voor o.a. het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer en het Europees Stelsel van Centrale Banken/Eurosysteem. De afdeling Oversight houdt toezicht op betalingsverkeer. De uitvoerende taken m.b.t. het betalingsverkeer en onderpand zijn ondergebracht in de afdeling Betalingsverkeer & Onderpandservices. Deze afdeling heeft 2 secties (Collateral Services & Payment Services). Daarnaast horen het TIBER-NL programma en de Cyber Intelligence Unit bij de divisie. Dit team is o.a. verantwoordelijk voor de ethische hacktesten die DNB samen met de sector doet.

De divisie BVM wordt gezien als de expert op gebied van (granulaire) datagebruik en machine learning. Daarnaast investeert BVM veel in kennis over crypto, digitale currency en identity. BVM blijft innovaties in de betaalmarkt beoordelen met daarbij oog voor beschikbaarheid, veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid. Dit alles in nauwe samenwerking met marktpartijen, nationaal en internationaal.

Reageer op deze vacature

Positie

Stuur de divisie aan die verantwoordelijk is voor beleid, toezicht en uitvoering van het dagelijks betalingsverkeer in het kader van het Eurosysteem als divisiedirecteur Betalingsverkeer & Marktinfrastructuur.

Jij hebt impact

Bij DNB werk je met impact op financiële stabiliteit en duurzame welvaart. Dagelijks gaan er miljarden door onze systemen. Het Nederlandse betalings- en effectenverkeer, oftewel ons betalingsverkeer, is veilig, betrouwbaar en efficiënt. Jij zorgt dat we dit in de toekomst zo houden en waar mogelijk verbeteren.

Zo doe je dat als divisiedirecteur Betalingsverkeer & Marktinfrastructuur bij DNB

In een wereld die in snel tempo verandert door technologische innovaties, nieuwe wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen, zorg jij voor efficiënt, veilig, betrouwbaar en toegankelijk betalingsverkeer. Je geeft integraal leiding aan de divisie BVM, vier afdelingshoofden, twee sectie hoofden en het TIBER programma/Cyber Intelligence Unit. De gehele divisie bestaat uit ongeveer 110 medewerkers. Je zorgt voor inbreng van hun expertise op het niveau waar de beslissingen worden genomen. Als divisiedirecteur ben je een zichtbare, authentieke en herkenbare teamspeler die, samen met de andere divisiedirecteuren, bijdraagt aan het algemene management en de doelstellingen van DNB. Je rapporteert aan de directeur Monetaire zaken van DNB.

Wat ga je precies doen?

 • Je geeft leiding (personeelsbeleid, budgettering en automatisering) aan de divisie BVM en bent verantwoordelijk voor de aansturing en coaching van haar managementteam.
 • Je draagt verantwoordelijkheid voor het voorbereiden en  uitvoeren van het beleid van de divisie en adviseert de directie van DNB hierover.
 • Je draagt de verantwoordelijkheid voor het hele oversight toezicht op het betalingsverkeer in Nederland, voor de Cyber Intelligence Unit en een verdere uitrol van het TIBER programma.
 • Je fungeert als crisismanager in het geval er een grote verstoring is in het betalingsverkeer.
 • Je zorgt voor het vlekkeloos en toegankelijk functioneren van betaal- en effecten verkeer.
 • Je bent verantwoordelijk voor het datawarehouse en Business Intelligence Competence Centre (BICC) op het gebied van betalingsverkeer.
 • Je vertegenwoordigt DNB extern op het gebied van betalingsverkeer en intern stimuleer je een DNB-brede samenwerking.
 • Je werkt intensief samen met de Europese Centrale Bank (ECB), onderhoudt goede relaties met andere centrale banken en relevante internationale instellingen zoals BIS, FSB, IMF/Wereldbank,  banken, toezichthouders effectenbeurs en clearinghuizen.
 • Je identificeert, begeleidt en draagt zorg voor het ontwikkelen van talent.

Gewenste achtergrond

Bij DNB werk je vooral met inhoudelijke professionals. De kwaliteit van het werk van je collega’s is hoog.

Jij hebt een bewezen staat van dienst in een eindverantwoordelijke functie waarbij je de leiding hebt bij het uitvoeren van grote en cruciale operaties. In je stijl ben je te herkennen als leider en inspirator met sterke interpersoonlijke vaardigheden.

Je spreekt met ervaring en gezag over ontwikkelingen op het terrein van betalingsverkeer en marktinfrastructuur. Innovaties op het gebied van cyberweerbaarheid, digital currencies, data sciences, block chain, crypto coins, PSD2, Fintech en CCP’s volg je op de voet. Je hebt kennis en ervaring op het gebied van toezicht (specifiek cyberrisico’s).

Je bent analytisch sterk en hebt inzicht in (ICT) processen. Je brengt een goede mix mee van praktisch en principieel denken in houding en gedrag. Je bent een verbinder en stimuleert samenwerking tussen divisies, afdelingen en professionals. Je hebt gevoel voor de omgeving waarin DNB opereert en weet je daar te profileren.

Waar zijn we verder nog naar op zoek?

 • Je bent een zeer ervaren professional en hebt ruime, aantoonbare werkervaring in een gelijksoortige eindverantwoordelijke functie.
 • Je beschikt over implementatiekracht, focus en inzicht in processen.
 • Je hebt gedegen kennis van (innovatie op het gebied van) betalingsverkeer, en bij voorkeur relevante ICT-processen, datavergaring, -verwerking en –analyse.
 • Relevante (internationale) werkervaring en – netwerk heeft onze voorkeur.

Geïnteresseerd in deze vacature?