icon-arrow icon-close icon-clock icon-linkedin quotation-mark select

CEA (Commissie Eindtermen Accountantsopleiding) Secretaris - succesvol ingevuld

CEA (Commissie Eindtermen Accountantsopleiding) Amsterdam

Mooie functie voor een enthousiaste accountant (RA of AA) die een bijdrage wil leveren aan de vernieuwing en kwaliteit van het accountantsonderwijs in Nederland. Vanuit deze rol ben je daadwerkelijk een spin in het web bij alle partijen die te maken hebben met de accountancy opleidingen.

De CEA (Commissie Eindtermen Accountantsopleiding) is een bij wet ingesteld zelfstandig bestuursorgaan, waarvan de leden door de minister van Financiën worden benoemd. De CEA is verantwoordelijk voor het vaststellen van de eindtermen van de theorie- en praktijkopleidingen tot Accountant Administratieconsulent (AA) en Registeraccountant (RA). Ze wijzen nieuwe theorieopleidingen die voldoen aan de eindtermen aan en ze toetsen of de (theorie en praktijk)opleidingen voldoen aan de eindtermen. Verder zien ze toe dat de bij de beoordeling door de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) bij buitenlandse diploma’s de Nederlandse eindtermen in voldoende mate zijn geborgd.

De CEA bestaat uit een (onafhankelijk) voorzitter en zes leden die als AA en/of RA zijn ingeschreven in het register van de NBA. De CEA wordt ondersteund door een bureau, bestaande uit de Secretaris (deze vacature) en een professioneel, hecht en goed functionerend team van een plaatsvervangend secretaris, twee (senior) beleidsadviseurs, een kwaliteitsadviseur en een management assistent. Het bureau draagt zorg voor de voorbereiding, de uitvoering en de rapportering van zowel het beleid als de toezichtactiviteiten van de commissie. De secretaris is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het bureau, in afstemming met de voorzitter.

Reageer op deze vacature

Positie

De secretaris geeft inhoudelijke ondersteuning op het vlak van beleidsontwikkeling en -uitvoering aan de commissie, daarnaast ligt de inhoudelijke voorbereiding van de commissievergaderingen, in overleg met de voorzitter, bij de secretaris. De secretaris levert een inhoudelijke bijdrage bij het tot stand komen van de eindtermen en is nauw betrokken bij het toezicht op de universiteiten, hogescholen en de RPO (Raad voor de praktijkopleidingen). De secretaris is eindverantwoordelijk voor het jaarverslag en de (meer-jaren) begroting van de CEA. De secretaris richt zich met name op de (coördinatie van de) uitvoering van primaire taken.

De secretaris volgt de relevante ontwikkelingen (nationaal en internationaal) op het terrein van de beroepsontwikkeling, het accountantsonderwijs en -onderzoek en rapporteert hierover aan de commissie. Weet door effectief stakeholdermanagement bij te dragen aan de positionering van de CEA in het beroeps- en opleidingenveld en bij de beleidsmakers.

Gedeeltelijk samen met de commissie onderhoudt de secretaris contact met relevante stakeholders, zoals het AC-scholenoverleg van de hogescholen, de VAAC (Vereniging van Aangewezen Accountantsopleidingen van de private opleidingen), de PWA (Permanente Werkgroep Accountancy) van de universiteiten en met de directie, het bestuur, de commissie Young Profs en de RPO van de NBA. Daarnaast zijn Ministerie van Financiën, de AFM (Autoriteit Financiële Markten), vertegenwoordigers van de beroepspraktijk, zoals de SRA, de OPAK en de Novaa/Novak en de Young Boards belangrijke stakeholders.

Gewenste achtergrond

 • Een economische opleiding op WO niveau met postdoc Accountancy (RA) of Accountant Administratieconsulent (AA).
 • Diepgaande kennis van het accountantsberoep en de werkzaamheden van accountants (RA en AA).
 • In staat effectief te opereren in het bestuurlijke hart van de beroepsontwikkeling van accountants.
 • Beschikt over een uitgebreid relatienetwerk binnen het accountantsberoep en het -onderwijs.
 • Een accountant met passie voor het vak én het onderwijs.
 • Goede kennis van accreditatie- en kwaliteitszorgsystemen, volgt onderwijskundige ontwikkelingen in het hoger onderwijs en heeft kennis van relevante wetgeving.
 • Goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Competenties:

 • Resultaatgericht, enthousiast, flexibel, doortastend, planmatig en gestructureerd;
 • Uitstekend gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • Groot gevoel voor verantwoordelijkheid, pragmatische aanpak, houdt een helikopter view en stelt duidelijke doelen en kaders op;
 • Hands-on op niveau.
 • Brengt rust, vertrouwen, structuur en inspiratie. Coachende leiderschapsstijl;
 • Maatschappelijk betrokken, maakt zich hard voor onderwerpen die relevant zijn;
 • Gevoel voor vernieuwing, initiatiefrijk, buiten kaders kunnen denken en vernieuwing binnen de sector te brengen.

Geïnteresseerd in deze vacature?