icon-arrow icon-close icon-clock icon-linkedin quotation-mark select

Openbaar Ministerie - Directeur Bureau Integriteit - Den Haag - succesvol ingevuld

Openbaar Ministerie Den Haag

In een rechtvaardige samenleving heeft het Openbaar Ministerie (OM) als organisatie een essentiële rol. Het OM is een landelijke organisatie met bijna 5.300 medewerkers verdeeld over tien arrondissementen, het Landelijk Parket, het Functioneel Parket en het Parket Centrale Verwerking. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal in Den Haag, de politieke verantwoordelijkheid voor het OM ligt bij de minister van Justitie en Veiligheid.

De maat nemen van anderen door het OM is alleen mogelijk als de integriteit van de organisatie en zijn medewerkers boven alles onbetwist is. Het OM heeft zich ten doel gesteld om in alle werkprocessen, het hoogste niveau van compliance en integriteit te hebben ingebed en stelt cultuur, integriteit en leiderschap hierin centraal. Het werkgebied van het huidige Bureau Integriteit van het OM (BIOM) wordt daartoe uitgebreid. Het takenpakket van het Bureau Integriteit omvat preventie en toezicht op de naleving van de Gedragscode integriteit en overige relevante wet- en regelgeving.

Reageer op deze vacature

Positie

Als directeur Bureau Integriteit ben je verantwoordelijk voor de aansturing van het huidige Bureau Integriteit en de verdere ontwikkeling en implementatie van de visie en strategie van het compliance & integriteitsstelsel binnen het OM.

Je staat voor een veilig werkklimaat en draagt dit in de aanpak van zaken actief uit: een cultuur van “aanspreken, transparantie, verbinding en oog voor de menselijke maat” opdat vakmanschap, bevlogenheid, koersvastheid en lef binnen het OM geborgd is.

De directeur Bureau Integriteit is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie betreffende integriteitsvraagstukken en participeert namens het OM in samenwerkingsverbanden binnen en buiten het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Teneinde in deze vervolgfase verdere richting te geven aan compliance en integriteit, zoekt het OM een directeur die op ondernemende wijze voortbouwt aan het compliance & integriteitsstelsel. De directeur Bureau Integriteit opereert onafhankelijk en speelt een bepalende rol in het vormgeven, uitbouwen en professionaliseren van de integriteit en compliance functie binnen het OM.

Gewenste achtergrond

Het OM zoekt een onafhankelijk denkende, ondernemende en gezaghebbende persoonlijkheid met deskundigheid en visie op het gebied van compliance en integriteit. Als directeur Bureau Integriteit ben je enerzijds een open, betrouwbare, toegankelijke persoonlijkheid, die oog heeft voor (inter)menselijke verhoudingen en gericht is op samenwerken. Anderzijds lef heeft en doortastend, ondernemend en resultaatgericht is.

Je bent stevig en verbindend in de contacten met de diverse gremia binnen de top van het OM, met de medezeggenschap en met andere in- en externe stakeholders. Je bent in staat te werken binnen een complex speelveld met een hoog maatschappelijk afbreukrisico. Je bewaakt daarin een consistente lijn, met volharding en durf, en hebt een goed moreel kompas.

Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en bent een adviseur, die op basis van inhoud en argumenten en door actief de verbinding op te zoeken, mensen voor compliance weet te winnen. Daarnaast bent je een zelfstarter, die op een gestructureerde wijze werkt en met een praktische instelling tot verbeteringen van processen en procedures komt. Tenslotte ben je een teamspeler, die de ‘drive’ en het doorzettingsvermogen bezit om zaken succesvol af te ronden.

Jouw achtergrond

Vanuit een leidinggevende positie binnen het compliance domein heb je ruime ervaring met ethische of gedragswetenschappelijke vraagstukken en organisaties in ontwikkeling.

Je academisch werk- en denkniveau stelt je in staat om op niveau binnen een (juridisch) inhoudelijk gedreven overheidsorganisatie succesvol te kunnen zijn. Je bent een kritische gesprekspartner, die een eigen visie kan vormen en een organisatie daarin mee krijgt. Stakeholder management en ervaring met advisering in een politiek/bestuurlijke omgeving staan hierbij centraal.

Je hebt een krachtige authentieke persoonlijkheid met een duidelijke visie op gebied van compliance en integriteit. Als onafhankelijke, doortastende, moedige en verbindende leider ben je een rolmodel voor compliance en integriteit in alle lagen van de organisatie.

 

Geïnteresseerd in deze vacature?