icon-arrow icon-close icon-clock icon-linkedin quotation-mark select

DNB - Manager afdeling Algemeen Economisch Beleid - succesvol ingevuld

DNB Amsterdam

Bij DNB werk je met impact op financiële stabiliteit en duurzame welvaart. Je stuurt als manager afdeling Algemeen Economisch Beleid een team aan van deskundige professionals. Door inhoudelijke coaching en talentmanagement zorg je dat zij het beste uit zichzelf halen. Je levert zelf ook een sterk inhoudelijke bijdrage. Jouw afdeling beïnvloedt het beleidsdebat en maakt daarmee het verschil!

Reageer op deze vacature

Positie

Jouw belangrijkste verantwoordelijkheid is leiding geven aan en coachen van een team van 12 medewerkers. Deze afdeling ontwikkelt beleidsboodschappen van DNB over macro-economische onderwerpen en draagt deze uit. Denk hierbij aan de ontwikkeling van de woningmarkt, de toekomst van het pensioenstelsel, het energiebeleid, de overheidsfinanciën en de versterking van het groeivermogen van de Nederlandse economie.

We beheren en coördineren de standpunten van DNB in gremia als de SER, de CEC en de Studiegroep Begrotingsruimte. Daarvoor werken we intensief samen met andere divisies binnen DNB, bijvoorbeeld op het terrein van de financiële stabiliteit en het toezicht op banken, pensioenfondsen en verzekeraars. We hebben nauwe aansluiting bij een groot aantal beleidsprocessen, zowel nationaal in Den Haag als internationaal in Brussel.

Je werkt als manager afdeling Algemeen Economisch Beleid op ons kantoor in hartje Amsterdam. De afdeling Algemeen Economisch Beleid is één van de vijf afdelingen van de divisie Economisch Beleid & Onderzoek. Als divisie willen we economisch beleid in Den Haag, Brussel en Frankfurt beter maken. Dit doen we met behulp van onafhankelijke en wetenschappelijke goed onderbouwde analyses. We werken met elkaar en voor elkaar in teamverband. We zitten dicht op de bal en we zorgen dat we gehoord worden.

De divisie buigt zich over uiteenlopende thema’s als de lage rente en de lage inflatie, de pensioenen, de vormgeving van de woningmarkt, het begrotingsbeleid enzovoorts. Met het oog op de verkiezingen in 2021 toetst de afdeling Algemeen Economisch Beleid in 2020 een brede range van DNB-standpunten nog eens op actualiteit.

Er werken binnen de divisie ongeveer 70 medewerkers, van wie de meesten een academische opleiding hebben. Er heerst een informele en collegiale sfeer. Onze werkwijze kenmerkt zich door een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid en de lijnen naar de directie zijn kort.

Gewenste achtergrond

Je bent analytisch sterk en je legt dwarsverbanden in beleidsthema’s. Je staat voor een resultaatgerichte aanpak, je houdt overzicht en je kunt goed hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden. Je bent flexibel en aantoonbaar in staat om de ontwikkeling en beïnvloeding van beleid te initiëren en vorm te geven. Je ziet kansen om het verschil te maken in het (inter)nationale beleidsdebat en hebt gevoel voor communicatie en media.

Je werkt uitstekend samen met interne en externe partijen op basis van je goede contactuele en communicatieve eigenschappen en sociale intelligentie. In nationale en internationale overleggen voel je je als een vis in het water. Je beschikt over een netwerk van relevante spelers in Den Haag en/ of Brussel of je bent in staat dat snel op te bouwen.

  • Je hebt een academische master met een macro-economische, monetaire of econometrische specialisatie.
  • Je beschikt over ruime beleidservaring in een (inter-)nationale beleidsomgeving.
  • Je hebt ervaring met het managen van interne en externe stakeholders.
  • Jouw communicatieve vaardigheden zijn uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk en zowel in het Nederlands als in het Engels.
  • We hechten aan diversiteit. Gezien de samenstelling van het managementteam hebben we daarom bij gelijke geschiktheid een voorkeur voor een vrouwelijke kandidaat.

Geïnteresseerd in deze vacature?