icon-arrow icon-close icon-clock icon-linkedin quotation-mark select

Professional Dynamische Assetallocatie met een longterm view - succesvol ingevuld

Pensioen & Verzekerings sector Randstad

Onze klant is een maatschappelijk betrokken vernieuwer in de pensioen- en verzekeringssector met circa 1000 medewerkers een vermogen van circa € 130 miljard. Ze werkt voor de  financiële toekomstvoorziening van bijna 2 miljoen mensen. 

Onze klant haar visie is gericht op een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering met eisen die zij aan anderen stelt ook zichzelf oplegt.  Voor het onderdeel vermogensbeheer geldt dat het vermogen én goed rendeert én bijdraagt aan mens en milieu.

 

Reageer op deze vacature

Positie

Als professional Dynamische Assetallocatie ben je binnen Vermogensbeheer werkzaam bij de afdeling Fiduciair Advies.  Fiduciair Advies bestaat, verder uit Strategisch Beleggingsbeleid, Client Management en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. De sfeer is open, nuchter en samenwerkingsgericht.

Als professional Dynamische Assetallocatie maak je assetkeuzes die zowel de risicohouding als de rendementsdoelstelling van onze klanten met elkaar verenigen.  Dat doe je niet alleen, want je bent onderdeel van een team van 3 professionals, die collegiaal verantwoordelijk zijn voor de dynamische assetallocatie strategie en de doorvertaling daarvan naar gedegen beleggingsbeleid en portefeuilles. Bovendien geef je invulling aan het assetallocatie beleid zelf, waarbij je onder andere rekening houdt met de verschuivende economische outlook,  bredere maatschappelijke ambities en de inzet op een optimale balans tussen rendement en risico

Gewenste achtergrond

Jouw profiel

  • Academische opleiding met een macro economische oriëntatie, plus CFA
  • 10 jaar relevante werkervaring in een institutionele werkomgevingen
  • Ervaring met zowel inhoudelijk complexe vraagstukken als ook de vertaling hiervan op bestuurlijk niveau
  • Ervaring met het maken van Economische analyses en deze kunnen plaatsen binnen de beleggingsstrategie – óók voor middellange termijn.
  • Plezier hebben in het samenwerken en verbinden van verschillende disciplines binnen de organisatie

Geïnteresseerd in deze vacature?