icon-arrow icon-close icon-clock icon-linkedin quotation-mark select

Voorzitter Raad van Commissarissen - succesvol ingevuld

Verzekerings intermediar Randstad

Onze klant is een verzekerings-intermediair gericht op (financiële)  risicobeheersing voor bedrijven actief binnen de technische sector. Zij is gespecialiseerd in bedrijfs-, inkomens- & zorg verzekeringen die zij exclusief aan haar leden aanbiedt.  Vanuit verzekeringen vervult zij steeds meer een strategische advies functie op het gebied van duurzame inzetbaarheid 'de mens centraal'.  
De dagelijkse leiding van de verzekerings-intermediair ligt bij een vakkundige algemeen directeur die ondersteunt wordt & verantwoording aflegt aan de Raad van Commissarissen.
De RvC heeft zowel een controlerende als adviserende taak en vervult een brugfunctie naar de verschillende stakeholders. In de RvC zijn de twee grootaandeelhouders vertegenwoordigd en wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. 

 

Reageer op deze vacature

Positie

De voorzitter is een gezag hebbende bestuurder die “boven” de partijen staat en in staat is om te denken en handelen in complexe samenwerkingsstructuren.  Als onafhankelijk voorzitter geeft hij/zij richting aan de missie & visie van de organisatie.

Gewenste achtergrond

Expertise 

Gezaghebbende bestuurder met relevante toezichthoudende ervaring. Kennis  / interesse in de financiële dienstverlening  en in de technische sector.

Competenties

  • Communicatief /  diplomatiek / overtuigingskracht
  • Natuurlijk overwicht / resultaatgericht / ondernemerschap 
  • Omgevingssensitief / bruggenbouwer / crisisbestendig
  • Visionair / doortastend / impasses kunnen doorbreken
  • Verbredend / verdiepend / vertrouwend 

Geïnteresseerd in deze vacature?